Anasayfa arrow Taleplerimiz
Yazdır

HÜKÜMETTEN,  BAKANLARDAN,  İLGİLİLERDEN İSTEKLERİMİZ 

Madde 1- Muhtarın sorumluluğu olduğu kadar, yasal yetkilerinin artırılması;

Madde 2- Yasalarda düzenleme yapılarak mahallesinde, köyünde bulunan okul, cami, dernek ve eğitim kursları ile ilişkilendirilmesi, gerektiğinde muhtarın başkan olabimesi;

Madde 3- Ülke genelinde muhtarın bürolarının devlet tarafından ilgili birimlerin Koordinesi ile tefrişinin düzenlenmesi, bilgisayar konulması, Internet, Elektrik, su, ulaşım, haberleşme giderlerinin birimler tarafından karşılanması;

Madde 4- Muhtarın ödeneğinin 6000  göstergeden 15000  göstergeye çıkarılması Bağ-Kur pirim borçlarının Devlet tarafından karşılanması veya muhtarın maaşı asgari ücretten verilerek, Bağ-Kur Pirimi’ nin devlet tarafından karşılanması,  ücrette adaletin sağlanması ;

Madde 5- Muhtarlara ulaşımla ilgili seyahatlerde DDY ve THY 'nın tenzilatlı olması, ülke genelinde belediyeler tarafından şehir içi seyahatlerde paso verilmesi, indirimlerden yararlanması;


Madde 6- Muhtar 657 sayılı devlet memuru yasasından yargılanıyor. Ama aynı yasanın diğer haklarından yararlanamıyor. Yasadaki haklardan yararlanması;
Mahkeme bürokrat kapılarında beklememesi için ilgili sayın bakanın ülke genelinde diyalog çerçevesinde önlem almasını istiyoruz.

Madde 7- Köy ve mahalle muhtarlarımızla valilik, kaymakamlık, kolluk kuvvetleriyle daha sıkı irtibat sağlanarak sık sık birleşik toplantılar düzenlenmesi;

Madde 8- Mahalle ve köy muhtarlarımızın Bürokrat, Emniyet, Jandarma, Yerel Yöneticilere olan  ilişkilerinde daha saygınlık kazanmasının sağlanması;


Madde 9- Muhtar emekli olması halinde tabanca ruhsat harçlarının Devlet memurlarındaki gibi olması;

Madde 10- Bürokrat hakkında da muhtarın görüşünün alınması;

Madde 11- Tüzel kişiliği olmayan mahalle muhtarlarına tüzel kişilik kazandırmak veya  AB' de olduğu gibi tüzel kişiliği olan mahalle temsilciliğine dönüştürülmesi;

Madde 12- 6136 ateşli silahlara muhalefetten zarar gören mevcut muhtarlarımız için bir defaya mahsus af çıkarılması;

Madde 13- Ülke genelinde muhtar kimliklerinin, rozetlerinin aynı olması;

 Madde 14- 442 sayılı köy kanununda yapılması gereken yasal değişikliklerin acilen çıkarılması;

Madde 15-
4541 sayılı mahalle muhtarlar yasasında yapılması gereken yasal değişikliklerin günün şartlarına uyarlanması;

Madde 16-
Seçimle iş başına gelen köy ve mahalle muhtarlarının atanmışlar tarafından görevine son verilmemesi, Muhtarın suçlu olması halinde adli mercilerce yargılanarak görevine son verilmesi;

Madde 17-
 Gerek gördüğü durumlarda, muhtarın kimlik kontrolü yapabilme yetkisinin olması;

Madde 18-
(Madde 15 ) deki talebin gerçekleşmesi halinde Mahalle muhtarının nikah kıyabilmesi;

Madde 19-
 Mmuhtara karşı suç işleyenlerin, Devlet memurlarına karşı suç işleyenlerin tabii oldukları hükümlere göre ceza görmeleri;

Madde 20-
Mahalle muhtarlarının (mahalle halkıyla  dayanışma içerisine girerek, mahalle içinde yüzeysel işleri yaptırabilmek için sakinlerine yaptırımla ilgili salma koyabilme) belediyelerin bazı yüzeysel görevlerini de üstlenebilmesi;

Madde 21-
Muhtarın vefat etmesi veya şehit olması halinde 1'inci dereceden yakınlarına devletten maddi ve manevi desteğin verilmesi;

Madde 22-
Muhtar derneklerinin ülke yararına bütünleşmek amacıyla muhtarlar birliği kurulması için yasalarda değişiklik yapılması  (Türkiye Belediyeler birliği gibi);
    
Madde 23- Köy muhtarlıklarına hudutları içerisinde faaliyet gösteren kum, taş, yeraltı, yerüstü kaynak ve maden işletmelerinden; köyde üretilip satılan her türlü canlı cansız mallardan; orman kesim, ıslah, koruma ve  orman istihsalinden elde edilen gelirlerden % 1 oranında köyün kalkınması için pay verilmesi;
 
Madde 24- Okul taşımacılığının köyde olan bölümünün köy muhtarlığına verilmesi;  

Madde 25- Köyde bulunan üreticinin malını değerlendirebilmesi için bölge ofisleri kurulması ve buradan alınacak bir harçla   köyün kalkınmasına destek olunması;

Madde 26- Muhtar-Vilayet Belediye de halkın sorunları ile uyuşmazlık olması halinde omdusmanlık görevi üstlenmesi ( Örneğin imar, istim lak, vs);

Madde 27- Muhtarlığın mahalle temsilciliğine dönüştürülmesi halinde,  Belediyelere ödenen, emlak, çöp, ilan, reklam, vergi tahsilatından %1 gibi pay alması ve bunu da mahallesinin , köyünün yüzeysel hizmetinde kullanarak halka daha çağdaş hizmet sunma imkanının verilmesi;

Madde 28- Köy hudutları içinde hazine mallarının satışlarından elde edilen harçlardan % de oranında köy tüzel kişiliğine bırakılmalsı ve muhtarın hizmetleriyle ilgili harcamalar yapabilmesi;

Madde 29-
Köy meralarının kullanım hakları dahilinde  köylü meradan sadece otlak üye olarak istifade edebiliyor, diğer kullanım haklarının da köy tüzel kişiliğe verilmesi;

Madde 30- Mahallede, Köyde İmar çalışmalarında,  iş yeri açmada, ruhsat verme verme halinde muhtar görüşünün de alınmas ki böylece kaçak yapılaşmananın önlemesi yönünde caydırıcı olunması;

Madde 31-
Muhtara, Sosyal Yardımlaşma Kurumlarından mikro krediler kullandırılma imkanı sağlanması; Muhtarın bu kredilerle halkı kooperatifçiliğe, üretkenliğe teşvik etme  imkanı verilmesi;

Madde 32-
Muhtarlıklara nüfus oranına göre PTT tahsilat şubesi açma yetkisi verilmesi;

Madde 33-
Muhtarlıkların kullandığı evrakların tek tip ve soğuk damgalı resmi belge niteliği taşıması;

Madde 34-
Mühür tastik ücretlerinin metropol kentlerle diğer kentler arasında  farkın  her yıl sonunda İl idare kurulu tarafından düzenlenmesi, kentler arasında eşitlik sağlanması;
    
Madde 35- Muhtarların  İcra, Maliye, noter, belediye, Tedaş, banka tahkikatlarından  mühür tastik ücreti  alması ve ayrıca  keşif işlemlerinden de harcırah almasının sağlanması;


Madde 36-  Olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında  Muhtarların, İl  mülki amiri , belediye başkanı  ve halkla elektronik ortamda konferans yapabilme imkanının sağlanması.